ZNOVUZRODENIE MUŽA - VSTUP - skupina na Facebook

PLATENÝ VSTUP do skupiny na FACEBOOKU

Skupina bola premenovaná na DNA psychológia MUŽA 

54,- Eur na 3 mesiace

108,- EUR na 6 mesiacov

216,- EUR na 12 mesiacov 

Po objednávke, viete pri platbe zvoliť čas oprávneného vstupu do skupiny. Stačí, ak pri platbe zvolíte ČAS a správne uhradíte sumu podľa Vami zvolených mesiacov. 

Príklad: V objednávke vám príde cena 54,- EUR , ale Vy chcete miesto a prístup v skupine na 12 mesiacov. V platbe tak priamo uhradíte sumu: 216,- Eur a zaplatíte. Uvediete Variabilný symbol a Faktúra príde na sumu 216,- Eur na Váš email, po prijatej platbe. 

Zameranie skupiny: 

Témy, ktoré vysvetľujeme podľa princípov GENETIKY. (inštinkt, pud, sexualita)

Témy, ktoré vysvetľujeme podľa EMÓCIÍ. (hormóny, limbický systém, prežívanie)

Témy, ktoré vysvetľujeme podľa NEOCORTEXU (myšlienky, podvedomie, vedomie, voľba, rozhodnutie) 

Takto to poznáte. Avšak v skupine sa naučíte princípy DNA PSYCHOLÓGIE, ktorá riadi CNS- centrálny nervový systém a ten následne riadi emócie, myslenie, vedomie, reflexy a všetko to, čo reálne prežívate a žijete. 

Skupina je zameraná pre HETERO mužov. Alebo, pre mužov, ktorí chcú byť Alfa samcami. 

Venujeme sa ženskému telu, ženskému mysleniu, rozkľúčujeme a dešifrujeme podvedomie ženy. Aby ste boli samec ako sa patrí, potrebujete poznať rozdiel MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO TELA: 


Kto vedie skupinu? 

Samotná autorka - p. Csölle. Má 46 rokov, má syna, je vdova. Zároveň je autorkou systému pre obnovu CNS. Vzdeláva verejnosť od svojich 18 rokov. Bola vodca a líder už ako dieťa. Jej charizmu ucítite aj v preplnenom nočnom bare. Celoživotne sa venuje skúmaniu ľudskej povahy. Posledné roky kompletizuje poznatky licenčného systému pre reštart a rehabilitáciu CNS. Je autorkou knižných rozvojových diel pre deti a dospelých. Je múzou v oblasti rozvoja, vedy, techniky ale aj umenia. Niektoré pesničky poznáte dôvernejšie, ako by ste predpokladali. Boli inšpirované jej prítomnosťou a jej charizmou. Jednoducho je to žena, ktorá vie ako veci fungujú. Jej poznatky ste doteraz mohli získať len na špecializovaných-autorských školeniach, ktoré organizovala v úzkom kruhu. Dlhé roky pôsobila pod pseudonymom Arin Drexler (2011-2018) Súkromný výskum realizovala (1985-2018) v oblasti: Vied, techniky, ezoteriky, mágie, umenia, psychológie - vedomie/nevedomie, biológie- motorika, reflexy, sexualita. Témy sa vzájomne dopĺňajú a prepletajú. Prečo? Týkajú sa života ako takého, to preto. 

Referencie zbieha okrajovo-nikdy na to nemá čas. Je to autorka, nie marketingový predajca alebo obchodník. Prosím berte na to ohľad. 


Obsah skupiny: 

Metodické články

Cvičenia pre podporu stabilnej psychiky

Poradenstvo

Otváranie očí

Rozvoj osobnosti

Školiace videá 2x mesačne

Živé vstupy v určených časoch

Možnosť priplatiť si vzdelávacie webináre za fajn cenu. Mimo FB. - nepovinné. 


Čo potrebujete? 

1. Uhradený vstup

2. Platný a funkčný profil na facebooku - preveríme si Vás.

3. Chuť byť správnym mužom, pre tú Vašu správnu ženu. 


Správne rozhodnutie záleží od mikrosekundy. Rozpoznávajte to, v skupine ZNOVUZRODENIE MUŽA sa to určite naučíte. 

Link do skupiny posielame na email. Po prijatej platbe. 

54,00 €