SHOP

REÁLNY REŠTART - rýchlo, efektívne, stabilne. 

Fyzicky, mentálne, slovom, príbehom alebo terapiou. 

Máme radi jednoduché veci, ktoré fungujú. 

Aktuálne autorka neposkytuje služby, prosím, kontaktujte licenčných partnerov. www.biostarte.com