Viac o TECHNIC START

Pohodlne sa usaďte ...

Technic START v praxi...

Porovnali a spodobnili sme techniku štart s inými metodikami a technikami. Našli sme rôzne rozdiely, výhody a nevýhody. 

Nečítali ste? 

Spravte si ľahký a stručný prehľad o iných metodikách reštartu. 

V tejto časti vám prezradíme, výhody a nevýhody TECHNIC START. 

Možno to pár minút bude trvať... 

Odporúčame vyhradiť si priestor a čas. 

Tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní. Viac o Technic Start ...

Vznik Technic Start * Čo rieši Technic Start * VÝHODY a NEVÝHODY Technic Start

Nebolo by úprimné nespomenúť, rovnakým pohľadom aj našu techniku. Ak sme dokázali porovnať iné metodiky s tou našou, znamená to jednu vec: dôverne ich poznáme. 

Vyskúšali sme aj konkurenčné techniky a to z jediného dôvodu. 

Systém Technic Start vznikol odlišným metodickým postupom skúmania, pozorovania. 

Autorka mala k dispozícii odlišný systém pre dešifrovanie ľudského tela. Poznatky vo finále, nakoniec samozrejme zverejnila. Presne tu sa začal proces reakcií verejnosti a klientov (absolventov), ktorí pred vyskúšaním Technic Start okúsili a dôverne poznali aj iné metodiky. 

Porovnávanie začali samotní klienti. Otvorili sa dvere k iným technikám a metodikám. 

Ak ste už prečítali sekciu "porovnajte", tak už viete, ktoré reakcie verejnosť na prvé počutie spodobňovala. Tu začala cesta porovnávania aj z našej strany. Je klišé si myslieť, že konkurencia podobný postup nevyužíva. Je to tiché pravidlo, ktoré sa nezverejňuje. 

To sa podobá na toto...

To je to isté...

Však aj oni s tým robia...

Podvedomie? Uvedomenie? Odstránenie programov (blokov)? 

Aktivácia potenciálu? Aktivácia podvedomia? 

Ako ste na to prišli? Odkiaľ to máte? Kde sa to učili. 

Boli prvé otázky zvedavých a šokovaných ľudí. 

Ako sa na to prišlo? Tieto informácie mali do tejto chvíle len priamy klienti autorky, ktorí sa reálne zúčastnili jej školení, prípadne si zakúpili jednu z jej publikácií. Najčastejšie odpovede na tieto otázky získa klient, ktorý príde priamo zacvičiť Technic Start. Nie sú to utajené informácie. Len sa dodnes na internete nezverejnili. Autorka je vcelku technická. Jej ponuky na internete boli viacmenej čisto technické, strohé a vecné. A to mohlo mnohých odrádzať. 

Verejnosť je dlhodobo naučená a zvyknutá na ľúbozvučné vysvetlenia vo veciach rozvoja osobnosti. Technické vysvetlenia vyznievali ťažkopádne, príliš tvrdo alebo nepresne, tajomne.  

Avšak, pokým sa skúma a pracuje nie je priestor na ľúbozvučné slová. Skúmanie a pozorovanie vyžaduje iný druh vnímania. Je odlišný od procesu prezentácie, predaja. Každý autor, vedec, bádateľ, vynálezca vám tieto slová potvrdí. Spýtajte sa autorov vo vašom okolí na tento proces . 

Kým sa skúma nie je priestor pre porovnávanie. Všetky poznatky človek získava pozorovaním. Pozorovaním svojho okolia alebo pozorovaním seba samého. To je základ. 

Výsledkom takéhoto skúmania autorky Technic Start CS.I.  je náuka o genetickej psychológii. Predpoklad na tento druh výskumu je samotný život. Autor musí žiť, aby mohol skúmať genetiku. Prvé informácie o genetickej psychológii a jej existencii získava človek v prenatálnom období. Rodný list je jediný reálny diplom (povolenie), ktorý na tento druh výskumu môžeme získať. Dôkaz o existencii a úspešnom zahájení funkcií, ktoré určuje život. DNA - gény (genetika). Ak žijete, máme plné právo a slobodu skúmať genetickú psychológiu života. 

Myslieť si, že na tento druh výskumu potrebujete iný diplom je zavádzajúce a nepravdivé. Túto kompetenciu a právo vedome skúmať život má každý jeden žijúci človek na tejto Zemi. A presne toto je dôvod jemných splynutí podobnosti Technic Start s inými metodikami. Takéto isté právo na výskum fyzického tela, psychiky (kognitívnej psychológie), genetickej psychológie mali aj ľudia v dávnej minulosti. Práva a slobodu na výskum získali samotným životom. Narodením. Opakujeme, musíte žiť, existovať aby ste mohli skúmať psychológiu genetiky, vedomie, podvedomie, procesy tela, kognitívnu psychológiu, reakčné inštinkty, ich vplyv na okolie a iné. Toto sú základné predpoklady, ktoré musíte spĺňať. Musíte byť živý. 

A tu sa dostávame na jadro veci. Autorka Technic Start mala to šťastie a životom dané predpoklady, aby si vedela a mohla všimnúť rozvoj a vývoj v oblasti procesov tela a kognitívnych funkcií. Mala to šťastie, že si to zapamätala a tento svoj predpoklad ďalej rozvíjala. Postupne začala cielene zapisovať svoje pozorovania a tie spracovávala, vyhodnocovala. Svoje poznatky viacnásobne a opakovane overovala, až do takej podoby aby mohli byť opätovne overené (vedou, medicínou) aj v budúcnosti. Výsledky týchto postupov priniesli koncept a objav Technic Start. 

Podobný postup mali aj autori starších metodík. Ľudské telo má istý rozsah. A ten je nemožné si nevšimnúť. Vnímaví jedinci boli, sú a aj budú. Každý objav v histórii ľudstva začal u jednotlivcov. Za každým objavom, vynálezom v prvom okamihu stojí jeden autor. Až neskôr sa pripájajú ďalší. Spájajú sily a rozvíjajú prvotné poznatky. Takto vznikali aj rôzne smerovania, filozofické smery, vedné disciplíny, výskumné a farmaceutické laboratória a pod. 

Všetko začína u jednotlivcov. Aj medicína prešla týmto procesom. 

Skúste si niečo na túto tému prečítať. Zaujala vás téma? 

Technic Start je fyzické rotačné cvičenie, ktoré pôsobí priamo na nervový systém človeka. 

Čo sa vlastne podarilo presnejšie vyskúmať? 

Napríklad to, že naše vedomie je z bezpečnostného dôvodu uzamknuté pred genetickou. 

(Samotná informácia vyvoláva u laikov ale aj u odborníkov malú vzburu. Samozrejme. Vynálezy vždy v prvom okamihu poburovali. Napríklad teória Einstaina sa vedecky potvrdzuje až v našom storočí. Jeho teória má svojich oponentov dodnes. Avšak pri objavoch je vždy zaručená pravdepodobnosť, že môžu byť správne. Toto je dôvod pobúrenia keď vznikajú.)

Všeobecne sa v rozvoji osobnosti spomínajú najmä tieto časti mozgu. 

Vedomie * Podvedomie * Limbický mozog * Jašteričí mozog. 

Medicína takto mozog nerozdeľuje. Medicína mozog pitvá, rozoberá a skúma jeho detaily. 

V  medicíne je každá mini časť mozgu a ľudského tela pomenovaná inak. Veda a medicína skúma ich prepojenia, funkčnosť a pozoruje príčiny zlyhaní týchto častí. Podľa toho koncipuje diagnostiky. Toto sa učia lekári a ak to všetko vedia na 1*, tak dostanú diplom lekára a môžu prijímať pacientov. Medicína mozog zhrnula do systému nervovej sústavy, CNS - centrálna nervová sústava. V nej sa nachádza aj ten jašteričí mozog (mozgový kmeň, varolov most, mozoček a tď), limbický mozog (amygdaly, mozogvé hemisféry, hypotalamus, thalamus a tď), vedomie a podvedomie (neokortex, mozgová kôra a tď). Samozrejme CNS je prepojená s miechou, ktorá je prepojená na všetky naše vnútorné orgány, svaly a pod. 

Pre porovnanie s medicínou: Rozvoj osobnosti miechu vôbec nespomína, pritom je tak isto dôležitá ako vedomie, podvedomie, reflexy, inštinkty a pod. 

Akú rolu v tom hrá naša genetika? 

Jednoduchú. Genetika a jej psychológia sa nachádza v celom našom tele. Vďaka nej máme fyzické telo. Vďaka nej máme vybudovaný centrálny nervový systém, miechu, ruky, nohy, vnútorné orgány, vedomie, podvedomie. To ona je ten hlavný vynálezca našich životov. Genetika, DNA, ktorá sa dokáže zminimalizovať pre potreby reprodukcie. Vie a dokáže sa zbaliť, opätovne rozbaliť ak sa spojí s iným zdrojom genetickej informácie, aby bola zas o trošku múdrejšia. (spermia+ vajíčko) 

Od prvého okamihu vie čo má robiť, ako to má urobiť, ako sa má vyskladať, ktorý gén má použiť a ktoré gény naopak nemá použiť. Tak aby vedela seba samú priviesť k opätovnému životu. Vie presne aký proces má spustiť, aby si vedela život vychutnávať, učiť sa nový poznatkom z okolia a hlavne aby vedela vitálne žiť čo najdlhšie. 

Ľudstvo o jej existencii vie od počiatku. Len kedysi dávno mali na pomenovanie (genetika, DNA) iné názvy. A tie dôverne poznáme všetci. V dávnej minulosti, keď ešte neexistovala veda (iba jej predchodca alchýmia) ľudia múdrosť života nazvali "dušou". Metodiky, techniky a systémy na jej spoluprácu sú dodnes medzi nami prostredníctvom vierovyznaní. 

Technicky a presnejšie, genetika je tá, ktorá všetko riadi. Vďaka nej žijeme, existujeme, myslíme, tvoríme, prinášame poznatky do vedomia. Nebyť jej, naše vedomie by neexistovalo. To ona je ten vynálezca, ktorý nám v našom tele, v mozgu vybudoval databázu pre prijímanie nových podnetov. To ona sa postarala o to, aby sme si naše spomienky pamätali, aby sme vedeli s nimi pracovať. Ona nám dala priestor pre vedomie a podvedomie. Genetika je ten vynálezca života. Nikto iný. 

Kto ju stvoril, ako vznikla je otázka, ktorú môžete aj vy, po absolvovaní Technic Start, ďalej slobodne riešiť vedecky alebo svojím vierovyznaním. Technic Start rieši len fyzické telo, teda výsledok vyskladania genetiky. Pomáhame životu aby dlhšie fungoval. 

Naše vedomie je reálne výsledkom jej namáhavej a trpezlivej práce. Áno. Ak čítate tieto riadky, tak aj vy máte svoju genetiku. Je múdra, trpezlivá, skúsená a čo je hlavné, vie vám pomôcť a vie vás veľa naučiť.                                      Prečítajte si tiež článok na našom BLOGU - Genetické klišé...

Problematika, prečo sa genetika uzamyká pred našim podvedomím a vedomím je jednoduchá. Kým sme malé deti učíme sa vedome priamo od nej. 

Tento proces sa spúšťa ešte v prenatálnom období. 

Po narodení nám ponechá priestor učiť sa aj od okolia. Pozorovať prostredie. Ponechá nám priestor pre príjem nových podnetov. Túto časť už pravdepodobne dobre poznáte. Tieto poznatky potvrdila už aj veda. Príjem podnetov z prostredia zaujíma po narodení hlavne našu genetiku. Je zvedavá. Túto zvedavosť si rýchlo osvojíme aj my a naše vedomie sa tejto zručnosti veľmi rýchlo naučí. Preto sú malé deti nekonečne zvedavé. 

Problém nastáva pri procesoch spracovania podnetov. Genetika si v prvých okamihoch podnety vyberá sama. Učí tým naše vedomie ako prijať podnet, ako ho spracovať a ako ho použiť. (vo vedomí sa začínajú tvoriť synapsie- prepojenia, veda to už potvrdila) Snaží sa nás naučiť, aby sme sa učili aj od iných, skúsených genetík, ktoré už žijú v našom okolí, ale s tým, aby sme nezabudli aj na jej múdrosť a učili sa v rovnováhe aj od nej. Takto to má vymyslené. Teda jej prvotný cieľ je, aby sme sa učili od nej a ukladali poznatky do nášho vedomia (pamäte) a zároveň aby sme sa učili aj od okolia, prostredia. Ako malé deti sme tento proces učenia dôverne poznali. Potom sme ho však postupne začali strácať. Tento proces voláme uzamykanie. Zastavenie. Utlmenie. 

Vedomie je oddelené od genetiky? Ale však celé moje telo som len ja. 

Táto odpoveď je zdĺhavá. Dodnes nie je potvrdená vedecky. Ide o teóriu, ktorá potrebuje ešte dlhé roky na overenie. Nakoľko však fakty sa každým dňom potvrdzujú, informácie poskytujeme iba našim klientom.  Teória rýchlejšie pomáha dosahovať výsledky. Považujeme ju "zatiaľ "za podporný motivačný stimul. Klient môže použiť teóriu pre svoj prospech ale nemusí. Prosím, nehnevajte sa, že túto informáciu nezískate verejne na internete. Informácie získavame od samotnej genetiky a ide o veľmi náročný proces rozbaľovania poznatkov, ktoré si samotná genetika úpenlivo stráži. Ľudstvo napreduje aj v tejto téme. 

Prečo sa genetika uzamyká? O aký proces ide? 

Ako to asi prebieha? Ako malé deti sme boli viac nútení učiť sa len od prostredia a iných ľudí zabudli sme na učenie sa od genetiky. A ona si to všimla. Ak nám chcela niečo ukázať, povedať menili sa nám emócie v tele. Zrazu sme spontánne reagovali inak. Naši rodičia, škola nám tieto procesy výučby od genetiky začali postupne zakazovať, pretože ako dospelí si už tieto procesy sami nepamätali. 

"Aj samotný prirodzený rotačný pohyb okolo svojej osi u detí je zastavovaný príkazmi rodičov: "Netoč sa, spadneš!". A deti prestanú využívať rotáciu pre pravidelný stimul svojej vlastnej nervovej sústavy, ktorý vyžaduje genetika." 

Tieto zákazy naša genetika vnímala ako nebezpečenstvo (útok). Aby sa ochránila (do dýchania, tlkotu srdca vedomie nemôže zasahovať, aj keď prestaneme dýchať skôr či neskôr zasiahne takz. inštinktom) stiahla sa z procesu učiteľa a zastavila procesy výučby do vedomia človeka. Tento okamih si všimla aj veda. Do istého veku dieťaťa sa dieťa učí iným procesom. 

Je dôležitý proces výučby od genetiky? Áno je. To čo nás stihne naučiť, je presne to, čo nám pomáha v živote. 

Učí nás ako porozumieť informáciám, podnetom. Vedie nás ako ľahko sa máme učiť od prostredia, iných ľudí. Ako vyhodnocovať podnety, situácie. Ako rýchlo reagovať, analyzovať. Aký talent je pre nás dispozične najvhodnejší. Učí nás vnímať naše vlastné genetické predpoklady. V čom budeme vynikať. Ako budeme zmýšľať a aké témy nás budú zaujímať. Ako zapojiť vedome podľa toho, čo sme sa stihli v kognitívnych procesoch naučiť od našej vlastnej genetiky. Takto  nás učí, až po moment, kedy sa utiahne. 

Preto sme rozdielni. Učíme sa rovnaké veci, rovnako sa vzdelávame. Avšak každý z nás inak spracuje podnet, situáciu. Záleží od toho, ako dlho sa nám podarilo učiť sa od zdroja života. Čo všetko nás naša genetika dokázala naučiť a koľko toho stihla. 

Možno vás zaujíma, prečo reagujeme na takzvané programy. (Vysvetľujeme najjednoduchšie, ako sa len dá. Samozrejme, nejde o vedecké vysvetlenie.) 

Presne pre uzamknutie genetiky. Kým bola otvorená tzv. programy sa nám netvorili. Ona ich vedela spracovať. Učila nás ako situácie zvládnuť, prežiť, použiť aj nepríjemnú skúsenosť pre vlastný prospech. Ako z nepríjemnej situácie vyťažiť. Napríklad aj to, ako zapojiť svaly, reflexy tak, aby sme nestratili energiu. 

Po utiahnutí sa, tieto informácie ostávajú nespracované. Tým, že ich vedomie zapíše, uskladní do podvedomia (pamäte) dáva signál genetike, že žiada o spracovanie. Lenže tá nereaguje ako na začiatku. A nespracovaný podnet sa stáva postupne nežiadúcim blokom, programom. Ani vedomie sa to nepáči a preto sa snaží podobnú situáciu, reflex, reakciu opätovne vyhľadávať. Snaží sa spracovať podnet, akoby to urobila genetika. Postupne. (Spomienky) Ak to vedomiu nestačí, hľadá zdroj spracovania podnetov u iných ľudí. Toto je dôvod prečo kopírujeme správanie a myslenie iných ľudí. Snažíme sa pre seba získať správny proces spracovania podnetov (kopírujeme kognitívne procesy cez reakcie správania iných ľudí, opakujeme myslenie iných, ich názory a pod.), ktoré naše vedomie neovláda tak dokonale ako naša genetika. 

Život ohrozujúce situácie síce dokáže genetika aj vo vašom živote okamžite prevziať do svojich rúk (pudové reakcie, inštinkt, reflex) ale nenaučí nás, ako sa to robí. Tento deficit, tento zastavený proces výučby od genetiky vyhodnocujeme rôznymi pocitmi. 

Hovoríme o vnútornom pocite (emóciách), ktorý mnohí vyhodnocujú ako pocit: niečo mi chýba. Mám pocit prázdna. Zlyhal som, ja si neverím. Akoby moje ja, nebolo moje. Moja duša je slabá. Viem, že to mám v sebe, ale nejde mi to. A pod. 

Tento stratený a našťastie TECHNIKOU ŠTART obnoviteľný proces nazývame ako proces VNÚTROVEDOMEJ VÝUČBY. Preto je technika odlišná od iných. 

Dodávame, že tento proces je len jeden z mnohých, ktoré genetika potrebuje k svojej vitalite. Naši klienti a absolventi Technic Start majú príležitosť tieto poznatky získať pre svoj rozvoj a stimul svojich jedinečných zručností. 

Neučíme vás ako máte myslieť. Neučíme vás, ktorý kognitívny proces máte využívať. My vás naučíme, ako sa učiť od vašej vlastnej genetiky a ako ušetriť čas pri rozvoji zručností, ktoré máte pozastavené. 

Technic Start ŠTARTUJE reálne váš REŠTART. 

VÝHODY * NEVÝHODY

Koľkokrát dokážete uchopiť časti vašej hlavy a tela svojimi rukami? Skúsite to? 

Postavte sa a použite obe ruky. Vystrite prsty a naširoko ich roztiahnite. Počítajte s nami. Koľkokrát uchopíte svoju hlavu a telo spredu bez prekrývania miest, ktorých ste sa dotkli? My sme napočítali 11-12x. 

Hlava: 4x

Krk a trup: 7 -8x

Skvelé, práve ste absolvovali prvý výskum svojho tela a spočítali ste jeho dôležité časti - zóny. 

Aj Technic START pracuje zo zónami ľudského tela. Na ŠTART (vnútrovedomej výučby) a opätovného obnovenia, oživenia všetkých funkcií CNS, využívame rotáciu spoločne s dotykovou monitorovacou aktivitou CNS. Áno, naše ruky slúžia ako hmatový senzor. Spadajú do zmyslových orgánov hmatu. Pre naše telo, genetiku sú všetky zmysly veľmi dôležité. Hmat, zrak, sluch, chuť, čuch sú zmyslové orgány nášho tela. 

NEVÝHODY Technic Start 

Reštart celého tela pôsobí aj na CNS a miechu (centrálny nervový systém). Pôsobením pohybu pri cvičení techniky sa v CNS spúšťajú utlmené procesy. Tie pre mnohých absolventov môžu znamenať v prvom momente nepríjemný a nepoznaný zážitok. Ide o prvotný pocit, ktorý človek bežne nepozná. Avšak pre telo znamená oživenie funkcií. 

V podstate technikou oživíme každú časť mozgu a miechy. Reakcia je, že telo nám o tomto oživení dá jasný signál a ukáže nám jasne a zreteľne, že systémy a funkcie v tele človeka nabehli na plný výkon. Reakcie reštartu trvajú len chvíľku. Mnohí po cvičení pripisujú reštart CNS a miechy vnútornej masáži mozgu a vnútorných orgánov. 

Fyzické prejavy: 

*jemným napínaním na zvracanie

*grganím

*zívaním

*reflexným suchým zvracaním (reakcia mozgového kmeňa)

(Obsah žalúdka koordinujeme odporúčaním prijať pred technikou ľahkú stravu. Zvieratká majú pravidelne suché reflexné zvracanie, ktorým si udržiavajú svoju vitalitu.) 

----------------------------------

Psychické prejavy po 72 hodinách (max 30 dní): 

* prehrávanie nespracovaných podnetov z podvedomia vo vedomí (bloky, programy)

* živé sny (čistenie podnetov, blokov, programov počas spánku)

*jemná vnútorná nervozita pri pokusoch zaklamať a zavádzať (seba, aj iných)

*potreba ventilovať, detoxikovať (jemné, občas agresívne vypúšťanie podnetov, ktoré spôsobil program, blok, nevypovedané emócie - ide o proces riadený genetikou- zvieratká v prírode zarevú) 

*potreba viac spať (CNS -spustí proces upratovania a rehabilitácie v organizme) 

Tieto prejavy sa po pár dňoch ustália a eliminujú. Všetci naši klienti získavajú rýchle podporné metodiky a presné postupy, ktoré pomôžu reštart pokojne a bez hanby zdolať. Tento proces je len pri prvom reštarte. Po uprataní podnetov si CNS reštart smeruje na rozvoj zručností, odomykanie potenciálu. 


Všetky negatívne prejavy považujeme u našich klientov za výhru. Oslavujeme a ďakujeme. Dôvod? Ide o dôkaz REŠTARTU u klienta. Takto reaguje utlmený systém CNS. Je to signál o ŠTARTE procesov. 

VÝHODY Technic Start 

Prvá veľká výhoda je tá, že jedinec sám a slobodne rozhoduje o odomykaní svojho potenciálu. Za úplný luxus považujeme fakt, že absolvent je ten, ktorý sa po Technike Štart rozhoduje, či vedome bude smerovať svoj záujem o proces výučby ku genetike alebo naopak rozhodne, že jemu viac vyhovuje učiť sa od iných ľudí (škola, vzdelávanie, tréner, viera a pod.). V tomto tkvie veľká a neoceniteľná výhoda Technic Start. Technic Start je vhodná aj pre ľudí s vierovyznaním. 

Fyzické prejavy: 

*uvoľnenie tela do hĺbky (telo sa zbaví zbytočnej záťaže, ktoré spôsobujú nesprávne alebo utlmené funkcie CNS)

*držanie tela (chrbtica sa uvoľní a vystrie, platničky, stavce, kríže sa uvoľnia a jemne ich telo stavia do správnej pozície - treba techniku opakovať)

*oživenie reflexov (reštartovaný CNS systém zaháji oživenie reakčných reflexov aj v končatinách)

*omladenie a vitalita (fyzické telo získa vnútornú energiu a jej správne rozloženie pri výkone)

*reštart zmyslových orgánov: zrak, čuch, chuť, sluch, hmat (CNS reaguje na potrebu správne vnímať podnety z okolia, nutné pre prežitie)

----------------------------------

Psychické prejavy od 0 do xx týždňov, mesiacov: 

*obnova sebavedomia (už počas prvých cvikov absolvent pociťuje návrat vlastného sebavedomia) 

*oživenie a stabilizovanie charizmy (Reštart od prvých okamihov uvoľňuje a normalizuje hladinu hormónov - limbický systém. Výsledkom je zdravá a prirodzená charizma jedinca. 

*okamžité odbúranie stresu, napätia, strachov (Reštart CNS okamžite poupratuje hormonálny systém. Výsledkom je uvoľnenie psychiky.)

*energia a hĺbková kondícia (reakcia tela je automatická pre správne rozloženie energie v tele)

*aktivácia osobnostného flow (reštart pôsobí ako kľúč pre odomykanie potenciálu klienta, telo začne spolupracovať)

*reštart mentálnej odolnosti (je reakcia CNS na oživený proces funkcií mozgu, prejavuje sa od prvých okamihov a tento prejav postupne silnie v nasledujúcich dňoch)

*analytické zručnosti a kritické myslenie (reštart zabezpečí zdravú a nezaťaženú empatiu na iných ľudí, zdravé emócie, riešenia, záťažové situácie a iné)

*komunikačné zručnosti (sú prirodzeným výstupom reštartu, práca s hlasom sa stáva precíznejšia a príjemná pre okolie)

*osobnostný flow a dosahovanie výsledkov (zabezpečí reštart postupným takz. odomykaním zručností, o ktorých rozhoduje klient samostatne a slobodne) 


Zdravie: 

Technic Start zostava cvikov výborne pomáha aj v otázkach zdravia. Ide však o subjektívne hodnotenia výsledkov. Ponúkame vám rýchly prehľad z našej praxe, kde Technic Start pomohla iným vyriešiť ich zdravotný stav. V mnohých prípadoch Technic Start pomohla začať riešiť problém. Mnohé spätné väzby nevlastníme, nakoľko ide o intímnu záležitosť našich klientov.

Ženy: 

*PMS syndróm (už tri základné zostavy Technic Start odbúrali silné kŕče, bolesti pri menštruácii, dopomohli k nenápadnému procesu v období PMS)

*Materstvo (máme poznatky zlepšenia v otázkach dozrievania vajíčok u žien, želaného tehotenstva - od 9 do 30 zázkladných zostáv Technic Start)

*Myomi, cysty (aj tu pomáha Technic Start, avšak je dobré zostavu cvikov podporiť samotnou liečbou, od 9 do 15 zostáv)

*Libido (je vlastne charizma, áno aj v otázkach sexuality technika pomáha hormóny dostať pod kontrolu)

Muži: 

*Impotencia/ Libido (technika priamo reaguje aj na túto časť tela, zostava cvikov je štatisticky spočítaná na 9- 30 opakovaní)

Spoločné: 

*žalúdočné vredy a tráviace potiaže (technika priamo revitalizuje trávenie a žalúdok) 

*jemná a hrubá motorika (od 6 do 30 základných zostáv, prvé reakcie zlepšenia už po prvej technike)

*bolesti chrbta (platničky, skolióza, kríže - klienti hlásia, že sa im polepšilo)

*parkinson (priveľmi, z našej strany nevyskúmané, avšak máme prax s pozastavením a zmiernením trasu po jednej technike od 2- 70%, minimálne odporúčame absolvovať 40 zostáv, vyžaduje detailnejší výskum, pre nás zaujímavé zistenie) 

*diagnostika psychiatria - dosiahli sme výsledky (pracovali sme aj s pacientmi, pod vedením lekára- psychiatra, ktorí mali diagnostikovanú úzkosť, mánio depresiu, a iné, avšak túto službu aktuálne neposkytujeme, vyžaduje spoluprácu vášho lekára, pozrite, či váš lekár pracuje s TECHNIC START *Lekári s licenciou* (technika sa dá absolvovať aj pri medikamentóznej liečbe)

* a iné (mali sme málo prípadov, považujeme ich za ojedinelé a iba čiastočne potvrdené)

* spýtajte sa nás, či by vám technika vedela pomôcť 

Ohľadne zdravia vám nevieme zaručiť úplné uzdravenie. Garantujeme uvoľnenie tela, psychiky od stresu, strachov a iné, čím si liečiaci proces môžete výrazne zlepšiť. 

Opýtajte sa nás, či by technika pomohla ja vám. Kontakt