O Licenciu sa môže uchádzať ktokoľvek nad 18 rokov. 


ČO JE POTREBNÉ SPĹŇAŤ:

Poznáte našu prácu a obsah, presnejšie: 

1. Máte už reálnu skúsenosť s TECHNIC ŠTART ( minimálne 9 x zacvičená a odkonzultovaná)

2. Ste majiteľom MANUÁL ACTIVATION TRAINING www.froquent.com a máte absolvované vývojové štádiá prepojenia s vlastnou genetikou. 

3. Ste po slobodnom uvážení rozhodnutý pomáhať iným dosahovať výsledky a ste si vedomí o náročnosti tejto práce. 

4. Požiadate o udelenie licencie. Poznáte cenové určenie, Vaše povinnosti a ste plne informovaná/ý. 


Proces získať licenciu na poskytovanie služieb, metodiky, poznatkov tretím osobám môže začať. 

Po odoslaní žiadosti o dotazník, Vám prídu všetky informácie, ktoré je potrebné splniť. Po riadne odovzdanom dotazníku do 30 dní je Vaša žiadosť prijatá-/schválená alebo odmietnutá.

Pri schválenej žiadosti nastupuje proces právny. Licenčné práva sú zmluvné práva. 


Finálny proces udelenia licencie spočíva absolvovaní LICENČNÉHO ŠKOLENIA, kde po zložení skúšok zíkavate LICENCIU. Práva na udeľovanie techniky štart Vašim klientom. 

Oprávnenie schváliť žiadosť získať licenciu má výlučne iba majiteľ práv IDMT® p. Ildikó Csӧlleová

Výsledkom je LICENČNÁ (a frenchis) ZMLUVA medzi majiteľom práv a LICENČNÝM PARTNEROM, ďalej CERTIFIKÁT o úspešnom absolvovaní licenčného školenia. 

Poskytovať techniku štart môžete okamžite po absolvovaní licenčného školenia a smiete s ponúkanou službou podnikať - v rozsahu služba. 


PROGRAM ŠTART

Ucelený metodologický koncept licencie obsahuje všetko tak, aby ste po školení vedeli okamžite začať pracovať. Jediné čo potrebujete je rozšíriť informáciu o tom, že ste sa stal LICENČNÝM PARTNEROM s môžete ponúkať službu TECHNIC START. 


Potrebujete už iba miestnosť na cvičenie, Váš vlastný web, kde dáte vedieť svojim klientom o Vás a o tom, čo ponúkate za príležitosť. 
Odobraté licencie

Nie každý zvládne výkon pre poskytovanie TECHNIC ŠTART.

V prípade porušenia alebo inak nedodržania licenčných podmienok sú licencie podľa zmluvy odňaté, ukončené (vypovedané) majiteľom práv. V takomto prípade je potrebné odovzdať materiály pre výkon Licenčného PROGRAMU ŠTART, čím sa zakazuje vypovedanému partnerovi okamžité poskytovanie know how PROGRAMU ŠTART tretím osobám. Majiteľ práv, podľa licenčnej zmluvy, smie uvádzať meno ex licenčného partnera v zozname odňatých licencií.

Dôvody vypovedania, odňatia licencie si pozrite TU.MUDr. Ivana Kováčová /psychiater - súkromná prax/

BRATISLAVA - Rača

"Pracovala s pacientmi, pôsobila aj ako ambasádorka, iicencia odňatá k 1.7.2019 za hrubé porušenie licenčnej zmluvy."

LICENCIA JE NEPLATNÁ od 1.7.2019Ladislav Veselský

BRATISLAVA

"Partner neaktívny. Licencia vypovedaná z dôvodu neúhrady povinnej prolongácie. Práva na výkon licencie má zakázané."

LICENCIA JE NEPLATNÁ od 3.3.2020Daniela Holičová

ŠAMORÍN - Hviezdoslavov

"Partner neaktívny. Licencia neplatná  za neúhradu povinnej prolongácie a za hrubé porušenie licenčnej zmluvy." Práva na výkon licencie má zakázané.

LICENCIA JE NEPLATNÁ od 17.5.2022
Dôvody odňatia licencie

Licenčná zmluva sa môže vypovedať zo strany majiteľa práv z týchto dôvodov.

Vypovedané licencie sú zrušené licencie.

Riadia sa licenčnou zmluvou uzavretou medzi majiteľom práv IDMT® a licenčným partnerom. Zmluva presne definuje pravidlá porušenia licenčnej zmluvy, prípadne podmienky jej vypovedania.

Zverejnenie o vypovedaní licencie je zakotvené v zmluve medzi partnermi. Jej podpisom obe strany súhlasili s verejným oznámením v prípade vypovedania zmluvy.

Kedy sa zmluva vypovedá?

- hrubé porušenie majiteľa práv a licenčných podmienok

- nevhodné správanie licenčného partnera k absolventom - klientom

- poškodzovanie dobrého mena techniky štart, programu štart a majiteľa práv

- nadmerné zvýšenie cien a nedodávanie potvrdení o platbe absolventom

- neuhradená povinná prolongácia

- a iné (definuje licenčná zmluva)

Upozornenie: Tento oznam a obsiahnuté body o výpovedi licencie sú informatívneho charakteru.


Web pre licencie: www.biostarte.com bol zrušený 3.7.2023. Všetky informácie z webu nájdete tu.