Poznáte tento výrok?

"Buďte opäť na koni..."

Presne o tom je Technika štart. Človek sa dostane opäť do sedla a riadi svoj život podľa svojich predstáv.

V témach rozvoja osobnosti,  rozvoja potenciálu sa často skloňujú slová ako: zmeň program, odblokuj sa, zmeň svoje myslenie, objav seba samého. 

Všetky odporúčania naznačujú potrebu udržať mozog jednotlivca vo vitalite. Pružný a živý mozog dokáže zdolávať prekážky, využívať vzácne sekundy pre svoje prežitie a prispôsobenie.

Rečou vedy sa spomína pružnosť mozgu v spojitosti s kognitívnou psychológiou, neuroflexibilitou alebo slovíčkom neuroplasticita. Veda už zistila: synapsie sa obnovujú, vytvárajú, prerábajú. Niektoré strácame, iné nahrádzame novými. Záleží od nášho zamerania. Čomu sa venujeme a kam smerujeme naše vnímanie. Samozrejme je toho viac. 

Mať jasno je základ. Ak ho zatiaľ nemáme technika štart pomôže aj v tejto záležitosti. Správne sa rozhodovať je zručnosť a vnem samotného života (genetiky) udávať správny smer pre rozvoj nových synapsií.  

Krásne to do seba zapadá. Súhlasíte? 

POROVNÁVAME A SPODOBŇUJEME

*** verzus * TECHNIC START *

Tento rozpísaný text (slová) sme pre vás pripravili z dôvodu opakovaného spodobňovania - hlavne hejterov, neprajníkov alebo konkurencie. Jednoducho ľudia sú rôzny. Ale aby sme zatvorili ústa všetkým, ktorí si myslia, že iní sú menej informovaní ..tak nech sa páči - spodobňujte- porovnávajte a hlavne si to vyskúšajte absolvovať. :-) 

NLP * HYPNÓZA * MOTIVÁCIA


Neuro lingvistické programovanie - systém programovania mysle slovami a príkazmi. Pracuje prevažne s motiváciou a priamymi slovnými (reč- slovo) príkazmi, o ktorých má rozhodovať sám človek. "Programuj svoje podvedomie, mozog si zvykne, akciu vykonáš automaticky. Najprv predstieraj úspech, bohatstvo, programuj sa a potom sa stane program realitou." Je zhrnutie v skratke. 

Tento spôsob reštartu môže zaujať, silne motivovať ale z dlhodobého hľadiska je potrebné počítať s neutíchajúcou sebadisciplínou, ktorú programovanie mysle vyžaduje. Je to životný štýl, ktorý vydržia v produktívnom veku žiť iba silný jedinci. 

Nevýhoda je, že ak človek prestane programovať svoju myseľ, opäť sa môže zhoršovať vo svojich aktivitách. 

Boli zaznamenané reakcie zhoršenia psychiky a zdravia pri nadmernom "seba" programovaní mysle. Za nebezpečenstvo môžeme považovať náhodne, motivačne prezentovaný mix programov, ktoré nemusia danému jedincovi vyhovovať ale znejú veľmi zvodne a luxusne.

----------------------

Hypnóza - uvedenie človeka do bdelého spánku. Používa sa za účelom uvoľnenia mysle, spomienok, detailov života, ktoré jedinec už zažil. Tento stav slúži skôr pre potreby terapeuta. 

Ide o "ľahký" spôsob zisťovania príčin problematiky z minulosti. 

Nie sú vždy presné a zistilo sa, že inteligentnejší jedinci dokážu aj v stave hypnózy jemne zavádzať. 

Nevýhodou je, že človek v "hypnóze" je vysoko citlivý aj na minimálnu sugesciu od inej "neznámej" osoby, či náhodných situačných momentov z okolia. 

Ide o priame a veľmi silné hĺbkové programovanie mysle. Aký program získa jedinec rozhoduje terapeut alebo náhodný hlas z okolia. 

Človek sa týmto spôsobom vzdáva sebakontroly a bezpečnostného inštinktívneho odmietnutia príkazu. 

V medicíne sú zaznamenané prípady, kedy jedinec postúpil hypnózu u terapeuta a spoza otvoreného okna, na vedľajšej budove, robotníci pracovne kričali po sebe slová: "skoč". Tento klient spáchal po niekoľkých týždňoch podprahovú samovraždu. Vyšetrovalo sa to, preto to medicína zaznamenala. 

Hypnózu mnohí lekári neodporúčajú. Iní ju vyzdvihujú. 

----------------------

Motivácia - pracuje s emóciami človeka. Cieľ je využiť subjektívny aspek (túžbu, skúsenosť) pre dosiahnutie výsledku. Dôležitú úlohu v motivácii hrajú subjektívne presvedčenia a skúsenosti. Motivácia pracuje so zručnosťami rozumu, konceptov, ktoré vedú jedinca alebo tímy prekonávať vlastné limity. 

Nevýhodou je deficit zručností. Človek môže byť motivovaný na základe skúsenosti iného jedinca, ktorý skúsenosti už v minulosti dosiahol ale deficit zručností motivovaného, nedovoľuje moment motivácie zrealizovať. Riziko môžeme vnímať v automatickej demotivácii z následného neúspechu. 

Slabší jedinec motiváciu, ktorú nezrealizuje môže považovať za signál odmietania vykonať aktivitu v budúcnosti. 

FITNES * ŠPORT * RELAX


Fitnes - životný štýl, s cieľom zlepšiť celkovú kondíciu tela a pohybového aparátu. Ide o cielené zlepšovanie fyzického tela, jeho detailov, opakovanými cvičeniami. 

Fitnes využíva rôzne pomôcky od činiek, strojov až po doplnky výživy. Pri fitnes je potrebné pamätať na cielený prísun energie a minerálov, ktoré vyžaduje telo pre neustály opakovaný pohyb. 

Každopádne pohyb fyzického tela pomáha zvládať aj negatívne situačné okamihy, ktoré môžeme vnímať ako ventil, uvoľnenie psychiky, kde fyzické telo rýchlo preberá riadenie nad psychikou. 

 Nevýhody skôr hľadajme v nesprávnych cvikoch, ktoré môžu telo človeka nenávratne zmeniť alebo inak (svaly, šľachy) poškodiť. 

Všeobecne pohyb je pre telo prospešné. Na druhú stranu, však samotný opakovaný pohyb nezaručuje mentálnu odolnosť jedinca a vitalitu jeho psychiky v bežnom živote. 

----------------------

Šport - forma pravidelne trénovanej fyzickej aktivity s cieľom zlepšovať zručnosti, súťažne dosahovať dokonalosť a lepšie výsledky.  

Pravidelný, prípadne profesionálny šport vyžaduje fyzickú aj mentálnu kondíciu. Tieto substancie musia byť v rovnováhe. 

Športový výkon jedinca okamžite odzrkadľuje jeho aktuálna mentálna kondícia. Práve šport patrí medzi tie aktivity, kde je potenciál jedinca detailne analyzovaný a pravidelne stimulovaný pre lepší výkon. Veľmi často sa v športe využíva programovanie mysle (NLP, iné motivačné metodiky na udržanie sústredenia potrebné pre dosahovanie výkonu). 

Nevýhody športovania sú športové úrazy, ktoré zväčša spôsobuje strata psychickej kondície, sústredenia, nesprávne vyhodnoteného okamihu, vplyv rodinného prostredia, aktuálnych emócií, vnemov prežívania, pochybností, pocitov obáv alebo strachov z neúspechu. A iné. 

----------------------

Relax - je forma oddychu, uvoľnenia prevažne fyzického tela, ktoré pôsobí dodatkovo aj na uvoľnenie psychiky. 

Prejavuje sa celkovým uvoľnením svalov kedy reaguje aj psychika jedinca. 

Relax je vhodným riešením pri otázkach stresu, napätia a nervozity. 

Uvoľnením a relaxáciou fyzického tela dochádza k postupnému uvoľňovaniu obáv, strachu či pochybností. 

Vhodné sú relaxácie v spojitosti s vodou, welnesom. Prípadne pobytom v prírode. Dôležité je dodržať pokojný režim, najlepšie osamote bez prijímania nových podnetov. Odporúča sa ľahšia a vyvážená strava bohatá na minerály a vitamíny. 

Nevýhodou je spomalený reštart tela a psychiky. Človek môže pociťovať nárazový vnem uvoľnenia, spokojnosti, šťastia, nakoľko pri "relaxe" telo vylučuje zmes povzbudivých "relaxačných" hormónov. 

Pri depresiách a kolabse psychiky, zlyhaní fyzického tela môže byť vnem spokojnosti krátkodobý. Konfort a pocit relaxu môže pri následnom návrate do bežného života, práce, aktivít vystriedať postupne zvyšujúci sa pocit stresu, strachu, zlyhania. 

Úplný reštart tela a psychiky formou relaxu je možný dosiahnuť pri dlhodobom a pravidelnom aplikovaní.  Minimálne týmto spôsobom potrebuje telo človeka fungovať približne 5-6 mesiacov. Samozrejme bez vplyvu iných podnetov. Avšak možné to je, ak máte dostatok času žiť týmto spôsobom. 

MEDITÁCIA * JOGA


Meditácia - je činnosť a spôsob rozjímania, kde sa fyzické telo a psychika človeka zámerne upokojí rozhodnutím. Zameriava sa na vnútorné stíšenie myšlienok s cieľom pozorovať vnútornú zručnosť sústredenia, odpútania od vonkajších podnetov. 

Meditácia je technika pre vnútorné sebapoznanie s cieľom naučiť sa pozorovať vlastné myslenie, smerovanie. 

Využíva sa v rôznych smeroch (filozoficko-metafyzických alebo nábožensko-mystických formách) ako podpora pre sebapoznanie vlastných programov, vnemov, úvah, pocitov, emócií, predstáv, vízií. 

Výsledky zaznamenáva v otázkach uvoľnenia a upokojenia psychiky. Najčastejšie sa aplikuje v nehybnom stave, posediačky alebo  poležiačky. 

Nevýhodou sú individuálne myšlienky jedinca, ktoré pri vnútornom pozorovaní môžu jedinca privádzať do fiktívnych predstáv, úvah, presvedčení alebo rozhodnutí. 

Nakoľko je meditácia stav pokoja mysle a alternatíva relaxácie fyzického tela, môže Jedinec ľahko skĺznuť do nesprávneho porozumenia vlastných myšlienok alebo zážitkov (rozhovor, slovo, hudba, vzťahy, a iné.). 

Meditácia môže byť nebezpečná pre labilných jedincov, kde prebieha alternatíva "seba programovania, seba presviedčania". 

Jedinec môže ľahko a bez námahy presvedčiť seba samého (autosugescia) o názore, pravde, politickom presvedčení, predstave, úvahe, vierovyznaní nakoľko v stave vnútorného vnímania vlastného sveta myšlienok nemá nikto iný prístup. 

Meditácia môže byť prospešná avšak jej zámer sa často zneužíva. 

Výhody hľadajme skôr v príležitosti prehrávať a spätne pozorovať reálny zažitý zážitok. Spomienku pre vyhodnotenie, poučenie a pochopenie. 

Určite sa neodporúča prerábať v stave meditácie myšlienky a predstavy podľa aktuálnych potrieb, len preto, že takto ak by to bolo lepšie, krajšie..., takto by to mohlo byť iné a pod. Pozor si treba dať aj na čas po ukončení meditácie, kde mozog môže skĺznuť do " závislosti" rýchleho seba programovania, ktorý je sprevádzaný hormónom odmeny.  

Práve tu hrozí nebezpečenstvo zlyhania psychiky u jedinca, ktorá sa veľmi rýchlo prejaví na jeho správaní v bežnom živote. 

----------------------

Joga - pohybové cvičenie, ktoré sa zameriava na pružnosť všetkých častí tela. Cvičí sa opakovaným naťahovaním (lámaním) tela, svalov, ktorým sa postupne naťahujú šľachy, uvoľňujú kĺby. Výsledkom je pružné, ohybné a pekne vyformované telo. Podobný postup "lámania a ohýbania tela" využíva klasická gymnastika. 

Joga vznikla ako ortodoxný smer odpútania sa tela od duše v budhizme, džinizme, kde mnísi venovali svoj čas meditáciám, spájaniu a odpájaniu "duše s telom a od tela". 

V skratke: mnísi potrebovali pohyb, ktorý by nenarušil ich rozjímanie pri meditácii, modlení a víziách. 

V počiatkoch mala joga pomôcť telo mnícha rozhýbať tak, aby fyzické telo reakciami nezasahovalo do hĺbok meditácií. Preto je joga dodnes vnímaná ako cesta k osvieteniu, k duši.  

Západný svet joga oslovila skôr pre pohybovú aktivitu a pružnosť tela. Ticho však dáva priestor pre rýchle zapojenie informácií o duši, čakrách, energiách. Je pravdou, že práca s telom vyžaduje detailne poznať anatómiu ľudského tela. Avšak smerovanie podľa budhizmu, džínizmu môže psychiku neinformovaného jedinca destabilizovať práve pre odlišnosť cudzojazyčných názvov a odlišných vysvetlení, ktoré si nevieme preložiť do nášho spôsobu myslenia a žitia. 

Ľudské telo má len niekoľko zón (častí). Medicína má svoje názvy, východné kultúry zas tie svoje. Najznámejšie sa však propagujú názvy ako čakry. Je to práve pre jogu, ktorá sa silno uchytila a oslovila západný svet. 

Nevýhodu je čas, ktorým sa dosiahne pružnosť tela. Príprava pre dosiahnutie výsledku je náročná. Dôležitú úlohu zohráva aj cvičiteľ jogy. Ten môže ľahko a nenápadne vplývať počas cvičenia na človeka informáciami iného vierovyznania, nakoľko joga sa cvičí v tichosti. Ale ide minimálne riziko, nakoľko joga nepracuje s programovaním mysle. Bližšie k joge je metodika meditácie, kde človek pracuje na odbúraní hnevu, strachu, bolesti z lámania tela. Joga jednoducho bolí a to treba vydýchať, vymeditovať, vysvetliť. 

Spomenieme ďalšiu nevýhodu jogy, ktorá je málo známa. 

Joga je stavaná na mužské telo. Metodiky uzemňovania sú skôr vhodné pre mužov. Ženy môžu uzemňovaním postupne strácať svoju vitalitu, mentálnu odolnosť napriek získaniu ohybnosti tela. Môžu trpieť vyhorením, kolabsom psychiky. Dôvod je systém cvičenia, ktorý bohužiaľ v minulosti nepočítal so ženami. (To isté platí pre Tai-chi.)

Avšak tento nedostatok sa už postupne mení. Pomaly sa objavujú cvičiteľky jogy, ktoré sa snažia umenie jogy prispôsobiť ženskému telu. 

TECHNIC START je fyzické cvičenie. 

Ak povieme, že TECHNIC START je ROTAČNÉ fyzické CVIČENIE...

Čo vás napadne ako prvé? 

TANEC * ĽUDOVÉ TANCE

PIRUETTA 

KRASOKORČUĽOVANIE * HOKEJ

5 TIBEŤANOV

NÁBOŽENSTVO DERVISH  

Tanec alebo ľudové tance všetci dôverne poznáme. Vrtíme sa okolo svojej osi, okolo partnerka či partnerky na rytmus hudby. Spievame, točíme sa, skáčeme. Tanec je telu prirodzený pohyb. Veda, už v dnešnej dobe potvrdila, že tanec prispieva ku kondícii tela a blahodárne vplýva na psychiku jedinca. A začína pokukovať po účinkoch rotácii. Čo je skvelá správa. Ruku na srdce, ako často tancujete? 

Piruetta je známa najmä z baletu. Ide o krok v tanci, kde tanečník vykoná rotáciu okolo svojej osi, zvyčajne na špičkách. Krásny a ladný vrtiaci pohyb tela zrakom uchváti aj laikov. Áno, už v minulosti pohyb a rotácia pútala pozornosť okolia. Balet je jednoznačne krásny pohyb. Skúsili ste sa aj vy niekedy zavrtieť?

Krasokorčuľovanie je tanec na ľade. Využíva rýchlosť pre pohyb a zosilnenie rotácie. Na ľade je rotácia rýchlejšia a efektívnejšia. Hokej je zas šport, ktorý rýchlosť rotácie využíva na rýchlu zmenu smeru. Ako vidíme, ide o základný pohyb, ktorý nás zaujal natoľko, že ho potrebujeme žiť, vnímať, detailizovať, zdokonaľovať alebo aspoň z času na čas vidieť. Rotácia nás ľudí zaujíma v každom detaile. 

5 TIBEŤANOV je skrátená verzia cvičení z jogy. Pozostáva z piatich cvikov. Prvý cvik je rotácia okolo svojej osi. Ruky sú rozpažené. Postoj hovorí o rozkročení nôh na šírku ramien. Rotáciu má vykonať človek v smere hodinových ručičiek, teda doprava okolo svojej osi. Ruky necháva rozpažené. Točiť sa má 21 krát. Potom nasleduje cvik fajky, prosby-odpustenia, cvik lávky-mosta a nakoniec cvik hada. (Poznámka: Dovolili sme si cviky premenovať ľudovejšie a porovnať ich s technikou štart. Pridávame malý, menej známy, avšak zaujímavý rozbor cvikov 5 Tibeťanov.) 

Práve táto zostava cvikov je z počutia o rotácii najčastejšie spodobňovaná s Technikou Štart. Pričom sa reálne stretajú len v jednom bode. A to, v rotácii postojačky. Pričom Technika Štart rotuje aj na ľavú stranu, a to v striedavých intervaloch, kde sa strieda poloha účinku rotačnej sily, ktorú z fyziky poznáte, ako sila dostredivá a odstredivá. 

Zostava cvikov 5 Tibeťanov rotáciu využíva skôr ako silu odstredivú. 

Trošku sme skúmali tento pohyb a zistili sme, že... 

Ide o proces uvoľnenia napätia z reprodukčných aktivít fyzického tela, kde sila odstredivej sily pôsobí priamo na ruky človeka. Nemali by sme zabúdať, že tieto cviky pochádzajú z prostredia mníchov, kde sa páreniu so ženami zámerne vyhýbali. Táto symbolická zostava dokázala mníchom dodať potrebnú pružnosť pre chrbticu, ktorá bola potrebná pre dlhé hodiny sedavej meditácie (asána). Zároveň zostava cvikov dopomáhala mníchom tlmiť sexuálne pudy v kolektívnom spolunažívaní. Samozrejme už samotné absolvovanie cvikov viedlo mníchov hlbšiemu poznaniu viery a to priamymi symbolmi, ktoré cviky predstavovali už na prvý pohľad. 

Skúsili ste niekedy zostavu cvikov 5 Tibeťanov, ako podporu pre dodržanie celibátu? 

My sme skúsili. Naozaj výborná zostava. 

Dervish náboženstvo. O ňom priveľa nevieme (komunita Technic Start). Avšak TECHNIKU ŠTART s týmto náboženstvom často spodobňujú hlavne laici. Toto náboženstvo využíva rotačný pohyb okolo svojej osi za účelom meditácie, pravdepodobne stavov podobných nirváne, osvieteniu. Ide o dlho opakovaný rotačný pohyb (môže trvať aj niekoľko minút, až hodín), kde odstredivú silu opäť smerujú do končatín, ako pri 5 Tibeťanoch. Je pravdepodobné že pohyb rotácie striedajú, avšak túto znalosť preskúmanú nemáme. 

Technika Štart nepracuje s rozpaženými rukami. NAOPAK, sila rotácie v TECHNIKE ŠTART je zámerne, cielene, a to matematickým algoritmom, privádzaná do tela "seba dotykovou" terapiou a to počas výkonu rotačného pohybu. 

Dervishov tanec je teda diametrálne odlišný od TECHNIKY ŠTART a jediné čo majú spoločné, na spodobnenie, je životom (genetikou) daná rotácia okolo vlastnej osi. 

Rotácia je daná genetikou. To je dôvod, prečo nás neustále priťahuje, fascinuje a dáva do pohybu. Aj ĽAVÁ A PRAVÁ mozgová hemisféra sú vývojom prispôsobené práve pre potreby správne rotovať okolo svojej osi, a to za účelom udržania rovnováhy pri pohybe. Za túto zručnosť vďačíme CNS - centrálnemu nervovému systému. Genetike, DNA. 

Už ste videli DNA ako sa vzájomne zmotáva, okolo svojej osi? 

TECHNIKA ŠTART je skoncipovaná ako stimul CNS - centrálneho nervového systému. 

Algoritmus techniky tak priamo pôsobí na vnútorné časti CNS a miechy prirodzeným podtlakom ľudského tela, ktorý nevieme zvonku riadiť a ani mu rozkazovať. Našťastie. Preto technika nemá vedľajšie účinky a u každého sa dostavuje výsledok. 

Skoncipovanie algoritmu a poznatkov o rotácii vznikol u autorky CS.I. Ildikó Csӧlle v roku 2006. Dokončenie a koncept fyzického cvičenia TECHNIKY ŠTART - IDMT® bol zverejnený v roku 2010. Update techniky sa datuje na rok 2018. Ide o novo objavený koncept seba stimulačnej rotácie pohybového aparátu ľudského tela. Preto môžeme hrdo nazývať túto techniku novým objavom. 

Môžete si povedať - kto to vyskúmal? 

Však to vyskúmam aj ja, my...

Áno, ak sa pustíte do tejto témy výskumu, aj Vy sa ocitnete presne v tomto výstupe. Lenže upozorňujeme vás, že autorské práva na objav už sú registrované a majú majiteľa práv. AJ spodobnenie diela je chránené. A inak sa výsledky ohľadne uceleného reštartu fyzického tela nedajú inak docieliť. 

                                                                       Poznámka: Čo znamená OBJAV? 

Objav znamená odhalenie niečoho nového, dosiaľ neznámeho. Prísť na niečo, zistiť, zbadať, spozorovať niečo. Objaviť môžeme nový prírodný zákon, príčinu niečoho. Objav znamená aj vedecký, technický alebo umelecký vynález. A iné.

Technika ŠTART spadá pod objav technický, vedecký a umelecký vynález. 

Prečo? Autorka CS.I. súkromne skúmala, pozorovala, spisovala,  pomenuvávala javy a prírodné zákony prejavov správania u človeka. Skoncipovala ucelenú teóriu o genetickej psychológii, jej potrebách, prejavoch. Vo svojich dielach umelecky nazýva tieto poznatky ako DNA psychológia. Skoncipovala nástroj, techniky a metodiky pre stimul "prirodzeného odomykania" genetického potenciálu jedinca, ktorý je odzrkadlený vo funkciách a systéme CNS - centrálneho nervového systému (vrátane miechy).

A prečo umelecký vynález?

Pretože ustáť to a vydržať to, je umenie. 

Vyskočte opäť do sedla a cválajte slobodne... kamkoľvek vás ťahá ...