Váš reálny REŠTART je na dosah...

OFFLINE SLUŽBA


Je služba, ktorá vyžaduje osobné stretnutie. Klient si dopravu hradí individuálne. 

ONLINE SLUŽBA


Je služba, ktorá sa poskytuje prostredníctvom sociálnej siete SKYPE. Nevyžaduje dopravu. 

Máte otázku? Volajte na +421 915 426 600 


OFFLINE služba

REGISTRUJTE SA * rezervácia

Aktuálne autorka neposkytuje služby, prosím, kontaktujte licenčných partnerov. www.biostarte.com   

Covid 19 cena Technic Start - spontánny remis štart cvičenie

Pokým trvá pandémia covid 19 aj v pohodlí domova cez SKYPE

70€

AKTIVAČKA ŠTART DANCE - ponuka odložená pre covid pandémiu

TECHNIKA ŠTART - max 10 osôb. Jeden vstup. 

30€

Základná zostava TECHNIC START

Individuálna (bežná cena)

200€

POKROČILÁ ZOSTAVA TECHNIC START 

Individuálna (bežná cena)

370€

Konzultácia * Poradenstvo

Vzdelávanie, koučing, mentoring

120€


ONLINE služba - SKYPE

REGISTRUJTE SA * rezervácia

Aktuálne autorka neposkytuje služby, prosím, kontaktujte licenčných partnerov. www.biostarte.com   

Covid 19 cena Technic Start - spontánny remis štart cvičenie

Pokým trvá pandémia covid 19 aj v pohodlí domova cez SKYPE

70€

ONLINE - SKYPE 

Prvá pomoc - chrbát a ŠTART dobrá nálada.  

60€

ONLINE - SKYPE 

Základná zostava TECHNIC START

200€

ONLINE - SKYPE

Pokročilá zostava TECHNIC START

370€

Poradenstvo 

Mentoring, koučing

120€

ŠTART