Bez otázky, niet odpovede... 

INFORMÁCIE

Email kontakt:  

info@technicstart.com 

aktivacka@technicstart.com


Telefónny kontakt:

+421 915 42 66 00

Owner/author: p. Ildikó Csӧlle

FRENCHIS - LICENCIA

TECHNIC START

Informácie ako získať LICENCIU na TECHNIC START získate na našej centrále www.biostarte.com 

Vyplňte kontaktný formulár a vyberte oblasť Vášho záujmu. Ohlásime sa obratom, ďakujeme.

Fakturačné údaje: 

Ildikó Csӧlleová - IDMT                  Bankové spojenie:

Krasnohorská 10                            IBAN: SK28 0200 0000 0031 1074 3853

851 07 Bratislava                            SWIFT: SUBASKBX, VÚB BANKA

IČO: 41607686                                 Kontakt: +421 915 426 600

DIČ:  1025457257

IDMT® Bratislava www.biostarte.com

+421 915 426 600

Pracujeme aj u Vás /Bratislava/SK/CZ

Na stránke sa pracuje. Obchodné podmienyk a GDPR dolníme čoskoro (do 28.6.2019). Zatiaľ sa riadime podmienkami www.biostarte.com