Bez otázky, niet odpovede... 


Telefónny kontakt:

+421 915 42 66 00

Owner/author: p. Ildikó Csӧlle

FRENCHIS - LICENCIA

TECHNIC START

Informácie ako získať LICENCIU na TECHNIC START

Vyplňte kontaktný formulár a vyberte oblasť Vášho záujmu. Ohlásime sa obratom, ďakujeme.

Fakturačné údaje: 

Ildikó Csӧlleová - IDMT                  Bankové spojenie:

Krasnohorská 10                            IBAN: SK28 0200 0000 0031 1074 3853

851 07 Bratislava                            SWIFT: SUBASKBX, VÚB BANKA

                                                      Kontakt: +421 915 426 600

Faktúru vystavujeme automaticky. 

IDMT® Bratislava www.technicstart.com

+421 915 426 600